Kontakt oss

Kontakt en av våre rådgivere og partnere i dag for en uforpliktende samtale om dine muligheter og utfordringer i forbindelse med den fasen din virksomhet er inne i. Husk at de tingene du ennå ikke har tenkt på selv er de mest lærerike for deg. Sannsynligheten for at vi vet noe du ikke vet er meget stor, dersom vi har gjort jobben vår. Vi ser frem til å snakke med deg.

 

Jørgen Bøhn / Partner

Jørgen Bøhn / Partner
E-post:
Telefon: +47 900 700 67

Jørgen Bøhn etablerte Eiger Corporate AS sammen med to øvrige partnere i 2009. Han har drevet en rekke bedrifter innen bransjer som service, handel, eiendomsdrift og eiendomsutvikling, og har tidligere arbeidet som finansanalytiker og gjennomført analyser og verdivurderinger av cirka 300 virksomheter i ulike bransjer. De siste årene har Jørgen spesialisert seg som rådgiver mot bygg- og anleggsbransjen, og har i den forbindelse gjennomført rundt 15-25 transaksjoner.

Jørgen er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder med spesialisering innen finans og prosjektledelse. Han har en praktisk og analytisk tilnærming til problemstillingene, og en av hans sterke sider er evnen til å sette seg raskt inn i bedriftens virksomhetsområde, utfordringer og muligheter.

Hovedbransjer: Bygg & Anlegg / Agentur / Handel / Engros / Service

Alf Rasmussen / Partner

Alf Rasmussen / Partner
E-post:
Telefon: +47 90 12 09 77

Alf Rasmussen har etablert, drevet og solgt flere virksomheter innen finans og IT.  Han har mange års erfaring fra egen og fremmedkapitalmarkedet i bank og meglerhus.  I de senere årene har han arbeidet som rådgiver knyttet til kjøp og salg av virksomheter innen blant annet teknologi-, informasjons- og mediabransjen. Han har  bred styreerfaring fra bedrifter i inn og utland.

Alf er utdannet siviløkonom fra AUP Paris og New York University med hovedvekt på internasjonal markedsføring og finans. Han er analytisk, to the point og har bred transaksjonserfaring og gjennomføringsevne.

Hovedbransjer: Teknologi / Media / Telekom / Oil Field Services


Espen Rødaas / Rådgiver

Espen Rødaas / Rådgiver
E-post:
Telefon: +47 90 96 22 91

Espen Rødaas har erfaring som finansiell controller i konsernstab, finansanalytiker og porteføljeforvalter i norske institusjonelle investormiljøer, bl.a. Sparebank1 Gruppen, og som selvstendig konsulent innen forretningsutvikling med bl.a. forretningsstrategi, verdivurderinger og strategiske partnersøk. Han har jobbet i Eiger Corporate siden 2010 med hovedfokus på salg av industri- og agentur/grossistvirksomheter. I tillegg utarbeider han verdivurderinger.

Espen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og er i tillegg Autorisert Finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole.

Hovedbransjer: Agentur / Handel / Engros / Industri & Næringsmidler

Knut Garnes / Partner

Knut Garnes / Partner
E-post:
Telefon: +47 905 99 085

Knut Garnes har 15 års erfaring som investeringsansvarlig i familieide investeringsselskaper. Som investorrepresentant har han deltatt i flere oppkjøpsprosesser, fusjoner og salg i ulike bransjer i inn- og utland. Han har tidligere arbeidet som konsulent og daglig leder innenfor maritim, mekanisk og offshore industri. Gjennom en rekke styreverv har Knut opparbeidet solid erfaring i strategiske og finansielle spørsmål knyttet til både drift og transaksjoner.

Knut er utdannet Sivilingeniør ved NTNU Trondheim og Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées i Paris, med fordypning i maritim prosjektering og finans. I tillegg har han studert bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Knut setter seg raskt inn i komplekse problemstillinger, er målrettet og løsningsorientert.

Hovedbransjer: Teknologi / Media / Telekom / Tjenesteyting / Helse


Finn Flugstad / Rådgiver

Finn Flugstad / Rådgiver
E-post:
Telefon: +47 905 34 042

Finn Flugstad har jobbet mye med bedrifter i omstilling og ledet flere små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer. Han har erfaring som investor, aktiv eier og aksjonær, med utallige styrelederverv i nyopprettede selskaper, og selskaper i endring. Finn har vært med på en rekke oppkjøp og omstrukturert virksomhetene med ny lønnsom drift som resultat. Han har også blitt hyret inn som daglig leder og økonomileder i de forskjellige bransjene.

Finn er utdannet økonom og styrelederkandidat med Master of Management fra BI, og er samtidig autorisert regnskapsfører. Han er løsningsorientert, praktisk og setter seg meget raskt inn i virksomhetens situasjon og hva som skal til for å oppnå resultater.

Hovedbransjer: Agentur / Handel / Engros / Bygg & Anlegg